top of page

Parenthood Support Group

Public·114 members
Caleb Bell
Caleb Bell

Registrovat


Nejprve zvolte jméno domény, které chcete registrovat. Jméno domény může obsahovat pouze písmena (a-z), čísla (0-9) a pomlčku (-), která nesmí být ani na začátku ani na konci jména. Délka jména domény nesmí přesáhnout 63 znaků. Poté ověřte, zda je Vámi zvolené jméno domény volné, ve službě WHOIS - vyhledávání v registru.
RegistrovatV systému registrace jmen domén není možné registrovat jméno domény přímo u sdružení CZ.NIC, nýbrž je nutné vybrat si tzv. registrátora. To je subjekt, který má přístup do registru a spravuje pro uživatele jejich jména domén. Jednotliví registrátoři se liší ve službách, které svým zákazníkům nabízejí, i v ceně za registraci domén. Svého registrátora vyberte ze seznamu registrátorů, odkud se dostanete přímo do jejich registračních systémů.


Pro registraci jména domény je potřeba nejprve zaregistrovat tzv. kontakt, který obsahuje údaje o osobě, která bude uvedena v registru společně s jménem domény jako její držitel, administrativní kontakt nebo technický kontakt. Jednotlivé role těchto osob se liší takto:


Pro všechny role může být použita jediná osoba nebo je možné registrovat a přiřadit doméně do těchto rolí až 10 osob (s výjimkou držitele jména domény, který může být pouze jeden). U této osoby či osob se pak vyplňuje její jméno, organizace (pokud chcete, aby byla držitelem právnická osoba), adresa, e-mail a další kontaktní informace. Zvláštní pozornost věnujte e-mailu, protože na něj jsou z registru zasílány důležité informace, týkající se jmen domén, která má osoba registrována, jako jsou např. upozornění na blížící se expiraci, vyřazení jména domény ze zóny, výsledky technických testů apod. Tyto kontaktní údaje pak také později aktualizujte při každé změně, abyste se vyvarovali problémů, které při manipulaci se jménem domény mohou nastat v důsledku neaktuálních údajů.


Plátci mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).


Zdravotnická zařízení mohou využít jednotný způsob registrace prostřednictvím Portálu ZP. Tento způsob umožňuje aktivaci komunikace i pro další zdravotní pojišťovny zapojené do projektu Portálu ZP. Samozřejmě se lze registrovat i na kterékoliv pobočce ČPZP nebo pojišťoven projektu Portálu ZP. Pro přístup do Elektronické přepážky pak můžete během registrace zvolit buď přístup prostřednictvím elektronického certifikátu (ten si musíte zajistit sami), nebo můžete využít jednodušší přístup prostřednictvím zdarma zasílaného SMS kódu (budete potřebovat mobilní telefon).


Pokud nejsou drony certifikovány, není nutné je registrovat, ale vy, jako provozovatel/vlastník dronu, se musíte sám zaregistrovat. Učiníte tak u příslušného národního leteckého úřadu státu EU, ve kterém máte bydliště ( -drones/naa). V České republice je příslušným úřadem Úřad pro civilní letectví (www.caa.cz). Registrační nástroj Úřadu pro civilní letectví naleznete na webové stránce


Provozovatelé a piloti dronů se od nového roku musí registrovat u Úřadu pro civilní letectví. Od nynějška to lze jednoduše i přes Portál občana. Jde tak o další z více než dvou stovek služeb, které Portál občana uživatelům nabízí.


Pokud jste se k DPH registrovali na základě povinnosti, stáváte se plátcem hned od prvního dne měsíce, který následuje po odeslání přihlášky. Bez ohledu na to, jestli jste přihlášku poslali včas nebo jestli vás už finanční úřad stihl zaregistrovat. Pokud tedy máte od září povinnost registrovat se k DPH, do 15. října podáte přihlášku a plátcem DPH jste hned od 1. listopadu.


Lidé mají do konce roku 2022 povinnost registrovat své invazní druhy zvířat, které chovají pro nekomerční účely. Celkově se na tomto seznamu invazních druhů nachází 88 zvířat a rostlin. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page